Pitcairn Island

Bounty.jpg (21289 bytes) Bounty2.jpg (21992 bytes)
Bounty4.jpg (20722 bytes) DiscoverySanPedroPablo.JPG (25363 bytes)
FregataHercules.JPG (25409 bytes) FreighterAthenic.JPG (19318 bytes)
FreighterGothic.JPG (18602 bytes) HMSSeringapatam.JPG (21310 bytes)
Longboat.jpg (20290 bytes) MangarevanCanoe.JPG (26255 bytes)
PitcairnBoat.JPG (21025 bytes) PitcairnSwallow.JPG (24869 bytes)
SanPedro2.JPG (25309 bytes) SchoonerPitcairn.JPG (22125 bytes)